farsi scenarios sexting

سناریوهای سکس چت

1 / 5

محمد ۱۷ ساله با آله ۱۶ ساله رابطه دوستی داشت. درمدت زمانی که با هم بودند برای اینکه با هم شوخی کنندعکس های بسیارخصوصی یکدیگر را برای هم می فرستادند. تا زمانی که والدین آله ازرابطه آنها باخبر شدند وآله به او گفت که باید به این رابطه پایان بدهند زیرا دیگر نمی تواند جر و بحث های خانه را تحمل کند. محمد بسیارعصبانی شد و شروع به ایجاد مشکل برای آله کرد. او را همه جا دنبال می کرد وجلوی دوستانشان برای او دردسردرست می کرد. آله که خشمگین شده بود، یک روزبه اوحمله لفظی کرد و به او گفت که اگر دوباره او را جلوی چشمان خود ببیند، به برادرانش خواهد گفت و سپس محمد به دردسر بزرگی خواهد افتاد. محمد که ازشدت عصبانیت دیوانه شده بود، برای انتقام گرفتن ازاو تمام عکس های شخصی آله را که درتلفن همراهش داشت، برای دوستانشان ارسال کرد. تو راجع به این چه فکری می کنی؟

2 / 5

پترو ۱۸ ساله و تینا ۱۷ ساله ازطریق اینستاگرام با هم آشنا شدند واخیراً بسیاربا هم صمیمی شده اند. آنها ساعت ها با هم چت chat می‌کنند و به نظرمی رسد که علایق مشترک زیادی دارند. کم کم صحبت ها خصوصی ترمی شود واین چیزی است که هردو پس از تصمیم گیری برای با هم بودن با آن موافقت کردند. پتروازتینا می خواهد که یک عکس خصوصی خود را برای او بفرستد. تینا ازاین موضوع خیلی احساس خوبی ندارد، اما نمی خواهد پترو را هم ناراحت کند. به دنبال راه حلی می گردد، درنهایت تینا تصمیم می گیرد عکس خود را به برنامه ای برای او بفرستد که پس از مدتی کوتاهی پاک خواهد شد. عکسی که صورتش درآن دیده نمی شود. فقط موهایش و نشانه پشتش که ازبدو تولد داشته است درآن دیده می شوند. آیا قبول داری که با انتخاب این عکس خاص هراتفاقی که درآینده بیافتد، تینا مشکلی نخواهد داشت؟

3 / 5

با دوستان صمیمی خود درمورد ارسال محتوای جنسی (sexting) گفتگو می کنی. آنها پافشاری می کنند که این کار اصلا بد نیست، این یک عمل بسیار گسترده است. ولی تو با این ایده احساس راحتی نمی کنی. ولی خجالت میکشی جلوی آنها اعتراف کنی وعنوان میکنی که مشکلی نداری و بارها عکس خصوصی ازخودت برای دوست پسر/دوست دخترت فرستاده ای. ظاهیردراین موقع می گوید که او حرف تورا باور نمی کند و باید به آنها ثابت کنی. آنها از تو می خواهند شب که به خانه می روی یک چنین عکسی را برای دوست پسر/دوست دخترت بفرستی تا به آنها ثابت کنی که با این قضیه راحت هستی، چگونه این مسئله را مدیریت می کنی؟

4 / 5

عاطفه ۱۴ ساله در یک گروه فیس بوک با یاسرآشنا شد. رابطه آنها خصوصی نیست، همیشه در حضوردیگران صحبت می کنند و صمیمیت زیادی ندارند. ناگهان یک روزعاطفه یک عکس کاملا خصوصی از یاسر دریافت می کند و زیر آن می نویسد: »دوست داری بیشتر با هم آشنا شویم؟« ،عاطفه همان ابتدا با دیدن آن عکس احساس خوبی نداشت. اوفکرمی کند که دیگرنمی خواهد به گفتگو با یاسرادامه دهد و دیگروارد forum نمی شود. اوهمچنین یاسررا درmessnger ای که عکس را برای او ارسال کرده و به طورکلی در تمام شبکه های اجتماعی که استفاده می کند، بلاک می کند. ولی آن عکس را برای احتیاط ذخيره می کند. بعدازگذشت چند روز که یاسر دیگر برای اومزاحمت ایجاد نکرد، عاطفه تصمیم می گیرد آن عکس را برای دوستانش بفرستد تا همه با هم بخندند. نحوه برخورد عاطفه با این حادثه را چگونه ارزیابی می کنی؟

5 / 5

عمر۱۶ ساله، احساس می کند که فردی ناشناس او را ازنزدیک در شبکه های اجتماعی خود زیر نظر دارد. او پیام‌های تملق آمیزناشناسی درباره نحوه دیدگاه اوبه مدرسه، درمورد ظاهرش، ونظراتی درباره عکس‌هایش دریافت می‌کند: » امروزسرکلاس خیلی خشگل بودی! « اوسعی کرد بفهممد چه کسی آنها را می فرستد اما نتیجه ای نداشت. عمر چکار باید بکند؟

Your score is

The average score is 0%

0%