Βίντεο για δράσεις σε παιδιά μετανάστες / πρόσφυγες

Το πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου» δεν έχει σύνορα, για αυτό ανοίξαμε την αγκαλιά μας σε ακόμα περισσότερα παιδιά αλλά και τους γονείς τους, κάνοντας δράσεις για παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες.  Με το πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου» στοχεύουμε να συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε δασκάλους και να ενημερώνουμε γονείς για να μεταδώσουν τη γνώση και τα σωστά εργαλεία στα παιδιά για την ασφαλή και υπεύθυνη πλοήγησή τους στο διαδίκτυο. Γιατί το διαδίκτυο είναι το παρόν αλλά και το μέλλον των παιδιών μας.


Βίντεο για το νέο υλικό των μικρών παιδιών

Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, τα παιδιά μπαίνουν στο διαδίκτυο από ολοένα και μικρότερη ηλικία. Είναι όμως έτοιμα σε τόσο μικρή ηλικία; Tα παιδιά δεν χρησιμοποιούν απλώς περισσότερα μέσα, αλλά υιοθετούν και κάποιες επισφαλείς πρακτικές από μικρή ηλικία. Για αυτό από το 2023 ξεκινήσαμε το νέο πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου», που απευθύνεται σε μικρά και πολύ μικρά παιδιά. Το πρόγραμμα αυτό παρείχε στους εκπαιδευτικούς όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να διδάξουν τις βασικές αρχές ψηφιακής ασφάλειας στους μικρούς εξευρευνητές του διαδικτύου.