Φόρμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου (μικρότερα παιδιά) στις 21.05.2024 και ώρα 18:00-20:00

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – ΙΤΕ σε συνεργασία με την Google.org  ξεκινάει νέο πρόγραμμα διαδικτυακών μαθημάτων  για εκπαιδευτικούς προκειμένου να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε καίρια θέματα ασφαλούς διαδικτυακής πλοήγησης για παιδιά Νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων Δημοτικού

O κύκλος μαθημάτων Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου (για μικρότερα παιδιά), είναι ένα πολύπλευρο πρόγραμμα που παρέχει στους εκπαιδευτικούς τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζονται για να διδάξουν τις βασικές αρχές ψηφιακής ασφάλειας και ψηφιακής ιθαγένειας στο περιβάλλον της σχολικής τάξης σε παιδιά ηλικίας 5-9 ετών

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα  εδώ. Αν έχετε απορίες, επισκεφτείτε την σελίδα με τις πιο συχνές ερωτήσεις εδώ

Για να δηλώσετε συμμετοχή για την ημερομηνία  21.05.2024 και ώρα 18:00-20:00  παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία. 

    Περιφέρεια:


    Συναινώ στην καταχώρηση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – ΙΤΕ, τα οποία δεν θα αναρτηθούν δημοσίως πουθενά και δεν θα διαμοιραστούν με κανένα άλλο οργανισμό. Θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για τους σκοπούς του προγραμματος «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου» και για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα.

    Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – ΙΤΕ τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@be-internet-awesome.gr .

    *υποχρεωτικά πεδία