Φόρμα Αξιολόγησης Προγράμματος “Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου” 20.02.2024

  “Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου” – Aξιολόγηση προγράμματος

  Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, παρακαλούμε να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα, καθώς θα θέλαμε να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στο πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου». Εκτιμούμε ότι θα διαθέσετε περίπου 5 λεπτά από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα, η οποία θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την εκπαίδευση.

  Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με αυτήν την έρευνα, μπορείτε να στείλετε ένα email στη διεύθυνση contact@saferinternet4kids.gr

  Δημογραφικές Ερωτήσεις
  1. Mάθηματα / αντικείμενα που διδάσκετε. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις.

  2. Φύλο.

  3. Σε ποια βαθμίδα και τύπο σχολείου διδάσκετε κατά κύριο λόγο;

  4. Η τοποθεσία του σχολείου όπου διδάσκετε.

  5. Εργασιακή εμπειρία στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε έτη.

  6. Έτος γέννησης

  7. Έχετε διδάξει στο παρελθόν ασφάλεια στο διαδίκτυο ή παιδεία στα μέσα;

  8. Αν ναι , ποιες από τις παρακάτω επιμορφωτικές ενέργειες έχετε κάνει σε σχέση με την ασφάλεια στο διαδίκτυο ή την παιδεία στα μέσα:

  Ερωτήσεις αξιολόγησης προγράμματος
  1. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα “Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου” αύξησε την κατανόησή σας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας.

  2. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα “Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου” έχει αυξήσει την αυτοπεποίθησή σας να εκπαιδεύσετε άλλους.

  3. Το περιεχόμενο ήταν κατάλληλα προσαρμοσμένο στη διάρκεια του εργαστηρίου.

  4. Το περιεχόμενο αφορούσε σε πραγματικές ανάγκες των μαθητών μου.

  5. Το περιεχόμενο προσφέρει υλικό για δραστηριότητες μέσα στην τάξη.

  6. Οι παρουσιάσεις των εργαστηρίων ήταν καλά προετοιμασμένες.

  7. Οι εκπαιδευτές παρουσίασαν το περιεχόμενο με τρόπο κατανοητό.

  8. Οι εκπαιδευτές ήταν πρόθυμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να αλληλοεπιδράσουν με τους συμμετέχοντες.

  9. Οι οργανωτικές πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο παρασχέθηκαν αποτελεσματικά.

  10. Πόσα μαθήματα / δραστηριότητες με βάση το πρόγραμμα σπουδών “Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου” σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε σε δύο μήνες από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

  11. Πόσοι μαθητές θα λάβουν μέρος σε αυτά τα μαθήματα/δραστηριότητες; Δώστε τον συνολικό αριθμό μαθητών.

  12. Σκοπεύετε να παραγματοποιήσετε δραστηριότητες από το πρόγραμμα “Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου” με μαθητές με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και άλλες ειδικές δυσκολίες.

  13. (Προεραιτικά) Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι από το περιεχόμενο ή τον τρόπο παρουσίασης τι θα ήταν αυτό.
  14. (Προεραιτικά) Παρακαλώ αφήστε μας το μήνυμα σας.
  Προσωπικά στοιχεία
  H καταχώρηση των προσωπικών σας στοιχείων είναι προαιρετική
  Πατήστε το παρακάτω κουμπί “Αποστολή Απαντήσεων” για να αποθηκευτούν οι απαντήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ!